Här finns vi

Hotell Repet finns på Hästgatan 20. Även om hela Visby innanför ringmuren i grunden är bilfritt under sommaren, är det tillåtet att köra försiktigt (7km/h) till Hästgatan 20 för att lasta av och på. Annars är det inte mer än 150 meter till de närmaste parkeringsplatserna (avgiftsbelagda).

Om du kommer med färja och väjer att promenera till Hotell Repet är det ungefär 1,1 kilometer. Har du mycket att bära på är taxi att rekommendera – Hästgatsbacken är just en backe.

Så här kan du slingra dig in med bil till Hotell Repets entré, för i- och urlastning. Parkera
sedan utanför muren, där finns flera p-platser. Några av dem är markerade på kartan ovan.